اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۴:۱۵:۲۷
طلوع افتاب
۰۶:۰۱:۴۰
اذان ظهر
۱۳:۱۳:۴۰
غروب آفتاب
۲۰:۲۴:۵۱
اذان مغرب
۲۰:۴۴:۳۷