اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۴۷:۳۹
طلوع افتاب
۰۷:۱۴:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۲۳:۰۲
غروب آفتاب
۱۹:۳۱:۰۳
اذان مغرب
۱۹:۴۸:۲۳