اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۰۴:۲۲
طلوع افتاب
۰۶:۳۷:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۱۹:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۵۹:۵۹
اذان مغرب
۲۰:۱۸:۰۴