اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۵۵:۵۲
طلوع افتاب
۰۷:۲۶:۲۴
اذان ظهر
۱۲:۲۷:۱۷
غروب آفتاب
۱۷:۲۷:۱۵
اذان مغرب
۱۷:۴۶:۰۹