اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۴۱:۵۰
طلوع افتاب
۰۷:۱۳:۵۷
اذان ظهر
۱۲:۰۷:۳۶
غروب آفتاب
۱۶:۵۹:۵۴
اذان مغرب
۱۷:۱۹:۱۲