اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: زنجان
اذان صبح
۰۵:۰۰:۱۷
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۳۷
اذان ظهر
۱۳:۱۵:۱۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۶:۱۵
اذان مغرب
۲۰:۱۴:۲۳